Прилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

19.04.2013

Вашият въпрос:

Здравейте, аз също имам един проблем свързан с "Еос Матрикс". Става въпрос за кредитна карта "Транскарт". Валидността на самата карта е до Февруари 2007г.(на лицевата част на картата е отпечатан срока) , аз не съм плащал по нея вноски от началото на 2006г. , в момента фирма "Еос Матрикс", настоява да и платя някакви 1700лв , като главницата е 500лв а другото са лихви, същата фирма твърди, че е направила цесия, но аз нямам уведомление от "Транскарт", че са направили цесия с "Еос Матрикс". Ежедневно звънят и настояват да плащам . Предложих на служителя на въпросният колектор да си извади изпълнителен лист и аз да възразя, тоест проблема да се реши в съда. Въпроса ми е, дали тук мога да се позова на чл 110 от ЗЗД , и дали при евентуално дело мога да оспорвам цесията? И последно, коя от двете фирми дължи данък върху цесията?

Нашият отговор:

Ето тук сме отговорили на първия Ви въпрос http://milovanov.bg/question-142.html Безпредметно е да оспорвате договора за цесия тъй като дали дължите на едно лице или на друго главното при Вас е задължението да бъде признато от съда за погасено по давност. С данъчно право кантората ни не се занимава.