Отписване на погасени по давност задължения

28.11.2012

Вашият въпрос:

Здравейте. Имам следния проблем: през 2009г. има натрупана сметка за ел. енергия. Но титуляра по договор е починал през 2012г. До момента няма никакви предприети действия от страна на енергоразпределителното дружество. Предстой подялба на имота. Как може да се отпише задължението и да се прехвърли абонатния номер на наследниците?

Нашият отговор:

Може да поискате преизчисляване на сметката Ви като се вземе предвид изтеклата погасителна давност. Ако откажат от дружеството може да отнесете въпроса си до съда.