Разлика между кадастрална карта и действащ план на опщината

14.02.2024

Вашият въпрос:

Съседът иска да преместим телената ограда, която според кадастралната карта трябва да навлезе в нашия имот с около 0.70 см. Геодезист изготви комбинирана скица, според която имота е правилно ограден по действащ план и стара регулация. В нотариалния акт на съседа е записано, че е закупил дворно място с площ 745 кв.м. по НА и 774 по КК. Геодезиста показа, че допълнителните кв.м. са наши. Смятаме да започнем процедура по промяна в КК, но ако съседа предостави нотариалния си акт, където са описани допълнителните квадрати по КК, ще се счита ли за основание , че не може да се извърши промяна?

Нашият отговор:

Често в практиката ни срещаме грешки в кадастралните карти. Можете да започнете процедура за поправка на грешката при заснемането, като ако се прецени че такава е налице, кадастралната служба ще издаде заповед, с която ще се промени картата. Тази заповед може да се обжалва - от Вас ако не сте доволни, както и от съседа ви - ако промяната е изгодна за Вас, силно вероятно е той да оспори заповедта в съда. Има шанс и да е налице т.нар. спор за собственост, в който случай трябва да водите дело, с което да се установят рамките на собствеността между имотите, но това вероятно ще разберете според това каква заповед се издаде от кадастралната служба.