Наематели нежелаещи да напуснат

21.09.2023

Вашият въпрос:

Мой първи братовчед се помина и остави наематели в своя вила. Доброволно не желаят да напуснат под претекст, че имат договор подписан от братовчед ви за две години (една година е изтекла и наемът е много нисък). Валиден ли е този договор, макар след смъртта на братовчед ми аз да не съм съгласна с неговото продължение?

Нашият отговор:

Като наследник на братовчед Ви, вие встъпвате в правата и задълженията по договора за наем. От значение е обаче дали разполагате с писмен договор за наем, подписан от него, или не. Ако разполагате с такъв, се приема, че договорът има достоверна дата (с оглед смъртта на братовчед Ви) и същият е задължителен за Вас до срока, посочен в него, но за не повече от година от смъртта на братовчед Ви. Ако няма такъв писмен договор, се смята, че договорът е безсрочен, което от своя страна Ви дава право да го прекратите с едномесечно предизвестие. В случай че след това отново откажат да напуснат, можете да ги изгоните по съдебен ред. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.