наследяване на починала сестра

29.08.2023

Вашият въпрос:

Здравейте - сестра ми почина през 2018 година и не остави деца .Интересува ме дали имам някаква част от апартамента , който тя притежаваше ? Нямам други братя и сестри .Имаме само обща майка , която е жива .

Нашият отговор:

След като сестра Ви е оставила като наследник майка Ви, тя наследява всичко като наследник от втори ред и Вие нямате право на наследство.