Запор по изпълнително дело

25.08.2023

Вашият въпрос:

Здравейте, миналата година бях при Вас относно запор на имот от ЧСИ. Прилагам изпратеното от Вас становище. Разбрахме се тази година пак да се направи справка по делото, дали има възможност за вдигане на запора по давност. Въпросът ми е, ако има извършвани действия от ЧСИ-то и не може да се претендира за давност, ако брат ми се откаже от наследство, тогава ще бъде ли вдигнат запора върху имота и аз като единствен наследник, кредитора след това може ли да има претенции към мен. Предварително Благодаря за отговора.

Нашият отговор:

Видно от проучването ни по изпълнителното дело, към настоящия момент вземането е погасено по давност. Актуален въпрос пред Върховния касационен съд е в момента "Прекъсват ли давността изпълнителни действия, извършени след перемпцията?" и се чака тълкувателно решение. Това Ви касае пряко, тъй като във Вашия случай делото е перемирано, т.е. прекратено по силата на закона, но има извършвани дейстивя след това. Може да се реши и едното и другото, по-старата и многобройна практика е ориентирана към разбирането, че изпълнителни действия след перемпцията не прекъсват давността. Отказът от наследство ще призове към наследяване следващите наследници, респективно вие ще придобиете само част от този имот. Съветваме Ви да се свържете с нас, за да обсъдим възможностите, свързани с наследяването.