Освобождение на държавен служител

15.08.2023

Вашият въпрос:

Спрямо българското законодателство може ли да се освободи държавен служител от длъжност в изпитателен срок и с решение от трудова експертна лекарска комисия за 80% телесна неработоспособност, излязъл в отпуск за временна неработоспособност?

Нашият отговор:

Законът не поставя ограничения пред органа по назначаване в тази хипотеза, така че държавният служител може да бъде освободен.