Синът ни, кото има диагноза "параноидна шизофрения"

08.10.2021

Вашият въпрос:

Синът ни е единствен и е на 46години и едва ли ще остави наследници. Осигурили сме го добре, но ние- неговите родители сме претиснени, какво ще стане с него, когато вече нас няма да ни има? Има ли някаква възможност да го настаним в социален дом, като да компенсираме издръжката му с това, което ще му оставим в наследство, а то смятаме ще е достатъчно да го осигури докато е жив?

Нашият отговор:

Вероятно има такава социална услуга, но се съмняваме че ще му осигури качество на живот, което бихте искали. Юридически, може да се сключи договор за издръжка и гледане, като това което описвате да се случи под формата на замяна на грижи и издръжка срещу това, което ще оставите Вие като имущество.