Наследяване на кредит

25.07.2021

Вашият въпрос:

Здравейте! Наследихме кредит от баща ми, но сестра ми от години живее в чужбина и не желае да участва в погасяването му. Има ли законов начин да погася само моята половина от кредита ?

Нашият отговор:

Наследниците отговарят само до размера на дела си. Във вашия случай, според това колко наследници сте и дали има съпруг, Вие юридически отговаряте само до размера на дела си в наследството и не повече - никой не може да Ви търси повече от това. Какъв е делът Ви зависи от това колко наследици сте.