Имот

08.02.2021

Вашият въпрос:

Здравейте имам следното запитване майка ми почина преди 4 месеца и аз съм наследил 1/6 дял от къщата на дядо ми който също е починал вуйчо ми иска да закупи моя дял но аз незнам точно колко ми се полага дяла ми е оценен по данъчна оценка на 2500 лв но според мен са малко реалната цена на къщата е 100 120 хиляди лв аз колко трябва да получа

Нашият отговор:

За да определим размера на наследствения Ви дял, е необходимо да сме наясно с това колко и какви наследници е оставила майка Ви - съпруг и деца, само деца - 1 или 2, или повече, чия собственост и при какви дялове на собственост е била притежавана къщата преди смъртта на майка Ви. Тъй като от значение имало ли е прехвърлителни сделки с идеални части от правото на собственост на къщата или не. Размерът на паричното уравнение на дела Ви се определя по съгласие на Вас и другите съсобственици, в случая - вуйчо Ви, като най-често същият се определя на база пазарната цена на имота или на малко по-ниска стойност. Ако желаете, изпратете ни подробна информация, за да можем да Ви дадем становище как най-добре да защитите интересите си.