Каско откраднат автомобил

17.09.2020

Вашият въпрос:

След като приключи делото с постановление ,че не е намерен автомобила ,което постановление предоставих преди месец и половина на застрахователя се започна мотаене от тяхна страна от централният им офис трябва да ми изпратят един куп документи които трябва да подпълваме аз и съпругът ми и изискват всичко да бъде нотариално заверено ,но още не получавам тези документи колко време имат право да ме мотаят така ,към кого трябва да се обърна да се задействат по-бързо нещата?

Нашият отговор:

Единственото изискване за нотариална заверка на документ, що се касае до застрахователна претенция, е налице тогава, когато се иска плащане от лице с пълномощно - чл.338 КЗ. Това застрахователят има право да изисква. Никои друг документ, що се касае до застраховка "КАСКО" при риск "Кражба" няма нужда да бъде нотариално заверяван (няма какво да му се заверява). Този тип бавене е често срещан приом при застрахователите, като се цели да се обезкуражат правоимащите да продължат да се борят за парите си или пък да се изчака погасяването по давност на вземането. В тази връзка, съветваме Ви да се обърнете към нас, като ни изпратите документите, с които разполагате, за да можем да Ви дадем конкретен съвет. Във вашия случай, след като има прекратено досъдебно производство, вероятно е минал значителен период от време и е необходимо да действате скоро. Имате право и на лихви върху обезщетението.