Застраховка на ипотечен кредит при риск "Смърт"

05.02.2016

Вашият въпрос:

Здравейте,Съпругата ми взе ипотечен кредит от банка и съответно сключи застраховка живот с покритие "Смърт" и др.,като ползващо се лице е Банката. В последствие съпругата ми почина от заболяване,което не беше диагностицирано преди,а се откри при постъпване в болница.Изпратихме уведомлението заедно с необходимите документи в срок,но вече повече от 20 дни нямамe никакъв отговор от застрахователя.Не са ни са искани и допълнителни документи.В общите условия е записано,че до 10 дни/а в КЗ до 15 дни/ след представяне на изискваните документи,застрахователят изплаща баланса по кредита на Банката.Колко време след получаване на уведомлението застрахователят може да иска допълнителни сведения и документи,да прави проучвания и т.н.?Може ли да ни бави 6 месеца,както е записано в КЗ?Не трябва ли да ги иска в рамките на 15 дни след изпращане на изискваните в Уведомлението документи? Ако Застрахователят откаже да плати и Банката като ползващо се лице не заведе иск,наследниците имаме ли правен интерес да заведем иск срещу застрахователя и Банката или можем да искаме само това което сме платили по кредита след настъпване на застрахователното събитие?

Нашият отговор:

Здравейте! Общото правило на чл. 105, ал.3 КЗ - отм., е че най-късно до 45 дни от уведомяването за необходимостта от допълнителни доказателства може да се изискват допълнителни сведения. Възможно е обаче в договора да са предвидени допълнителни изисквания. От тогава започва да тече 15-дневния срок по чл. 208. Следва са се има предвид, че е недопустимо да се изискват доказатества, с които не можете да се снабдите или такива, които са ирелевантни за случая. Можете да сте пасивни и да не водите дела до получаването на уведомлението по чл.84, ал.1 ЗЗД, до който момент не отговаряте за лихви и разноски. Ако до тогава се заведе дело, можете да признаете иска и да не понасяте тежестта за разноските. Това във връзка, че застрахователят трябва да се произнесе по събитието. Ако до тогава няма отговор може да се разсъждава в посока иск. Все пак за вас е по-изгодно първо да имате произнасянето на застрахователя. В случай, че се постанови отказ или банката Ви покани да изпълните, ако желаете може да се обърнете към нас за съдействие.