Наследен кредит

27.12.2019

Вашият въпрос:

Какви са шансове за преговор с банка-кредитор относно наследен кредит? Наследникът е майката на кредитополучателя и се явява единствен такъв. Наследството е прието по опис, а наследникът е с 96% инвалидност съгласно решение на ТЕЛК.

Нашият отговор:

В зависимост от това коя е банката и каква е политиката й може да се постигне от значителен успех и отписване на голяма част от дълга до никакъв резултат. Всеки случай е сам за себе си и преди да се отправи искане за намаляване на дълга не можем да знае какъв би бил отговора. Важно в случая е да се познава добре политиката на банката и да се избере правилния подход. Кантората ни има опит с преговори с банки, кредитни и колекторски фирми и бихме могли да Ви бъдем полезни.