кредит

25.02.2019

Вашият въпрос:

Здравейте, получих писмо от фирма за събиране и искат да им платя половината веднага, а другото на вноски,но нямам такава възможност, защото съм в болничен от 6 месеца и продължавам да се лекувам. Какво мога да направя? Благодаря! Това е писмото, което получих.

Нашият отговор:

Щом нямате възможност да заплатите половината от задължението, можете да предложите първоначалната вноска да бъде в по-малък размер, който да е по силите Ви. Предвид обстоятелството,че задължението Ви произтича от договор за кредит от 2016г., към настоящия момент същото не е погасаени по давност. При това положение, най-добрият вариант е да сключите споразумение с вноски в размер, който бихте могли да си позволите, тъй като, ако не сключите споразумение, могат да предриемат действия за събиране на сумите по съдебен ред и да Ви натоварят с разноски пред съда и пред частен съдебен изпълнител.