Стара сметка на починал роднина към Мобилтел

24.11.2018

Вашият въпрос:

Бихте ли пояснили следния казус. През 2018 г., на адреса на починалия ми (през 2009 г.) дядо, е пристигнало писмо с уведомление от колекторска фирма, че същият дължи 210 лв на Мобилтел. Дядо ми никога не е имал мобилен телефон и най-вероятно през 2008 г. е била извършена поредната улична измама (т.с. убеждаване от непознати за подписване на Договор) спрямо възрастен с влошено здравословно състояние, какъвто беше и той. Това обаче е недоказуемо пред мобилния оператор. Не ми е известно и да са изпращани други писма за този дълг. Възможно ли е при това положение, наследниците му (в случая - внуците) да носят отговорност за подобно задължение? И съответно тази сума да бъде търсена по съдебен път от тях в бъдеще? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

Внуците са наследници от първи ред и в случай че наследодателят не е оставил живи свои деца, техните низходящи - т.е. внуците му, ще ги заместят и ще наследят както правата, така и задълженията на починалия. Възможно е колекторската фирма да предяви иск срещу Вас, в качеството Ви на наследници на страна по договора за мобилни услуги. Съветваме Ви да поддържате актуален настоящия си адрес, а ако нямате такъв - постоянния си, тъй като при евентуално дело срещу Вас, съдебните книжа ще бъдат изпратени на този адрес. Ако получите книжа от съда, следва да организирате защитата си своевременно. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на раположение!