Отказ от наследство поради дълг.

30.09.2018

Вашият въпрос:

Бившият ми съпруг почина и синът ми го онаследява,но имота може би е ипотекиран и има неплатени дългове.Синът ми е на 21 години,от 8 годишен е с диагноза посттравматична епилепсия.Трябва ли да се откаже от наследството за да избегне задълженията на баща си или диагнозата го защитава по някакъв начин?

Нашият отговор:

На първо място, от значение е дали синът Ви е поставен под запрещение - само в този случай поставената диагноза ще го защитава. На следващо място, защитата, която поставянето под запрещение предоставя е закрепена в чл.61, ал.2 от ЗН - недееспособните лица приемат наследството по опис. При това положение синът Ви ще отговаря за задълженията на баща си, но само до размера на получените активи. От описаното от Вас, най-добрият вариант за сина Ви е да направи отказ от наследство. Тъй като има възможност наследството да бъде прието както изрично, така и с действия по подразбиране, а след веднъж извършено приемане, направеният отказ ще е недействителен, респ. няма да породи правно действие, Ви съветваме да предприемете действия по извършване на отказ от наследство или приемане по опис на същото в кратки срокове. Ако желаете да ни ангажирате, за да Ви съдействаме, сме на разположение!