Забавяне на плащане

03.09.2018

Вашият въпрос:

Здравейте, интересувам се, има ли какво да предприема в случай на забавено плащане, за възстановяване на направени от мен разходи( за стоматологични услуги) по договор за допълнотелно здравно осигуряване. По специални условия, които са неразделна част от договора е описан срок за изплащане от 10 работни от входирането на последните изискани документи. Изминаха 16 работни дни от завеждането на претенцията ми и все още не съм получила плащане, макар че имам решение за изплащане. Следва ли да предприема нещо?

Нашият отговор:

Щом в договора е уговорен срок от 10 работни дни, застрахователят е длъжен да изплати сумите в този срок. Често обаче застрахователие забавят плащанията. Към настоящия момент застрахователят е в забава и имате право да потърсите сумите по съдебен ред, тъй като, ако не потърсите принудително сумите, само от волята на застрахователя зависи кога ще Ви бъдат изплатени същите. Кантората ни е специализирана в представителство по застрахователни дела и ако желаете да претендирате сумите по съдебен ред,  сме на разположение.