Наследени дългове и ЧСИ

21.05.2017

Вашият въпрос:

Здравейте, Имам наследени дългове и дела от ЧСИ. Случаят: Майка починала през 2008 с три кредитни карти от различни банки с лимити 700, 1500, 2700. Баща починал 2011г. За тези кредитни карти знаех за съществуването им, но застраховки живот при издаването им предполагах покриват дълговете. Поне някои от тях със сигурност бяха със застраховка ако не всички. 2017-та февруари ЧСИ наложи запор върху моя сметка и изтегли около 1400 лева, след което бях до офиса им и разбрах, че е за дълга от карта 700 лева моят дял толкова дължи и сестра ми, която набъбнала до около 2800 общо към тази дата и че моят дълг по това дело изчистен. Сега, днес виждам същият​ изпалнител изтеглил останалите всички пари от сметката ми около 500 лева. Справка от БНБ или ЧСИ камара нямам за общите ми дългове състояние и дела понеже се получава лично а аз съм в чужбина. Нищо наследено нямаме като имущество. Баща ми скоро разбрах е съсобственик на къща на дядо ми 1/ 4 25%. Живея в чужбина от близо две години. Сестра ми от десет години и двойно гражданство. Какъв е вашият съвет в този случай и решение. Много ви Благодаря!

Нашият отговор:

Когато съдебният изпълнител конституира като страни по изпълнителнителното дело наследниците на длъжника, трябва да им даде срок, в който те да заявят дали приемат наследството или правят отказ от него (освен ако от действията им не е ясно, че са приели, респ. са се отказали от наследството). Освен това съществува възможност тези изпълнителни дела да са се прекратили по силата на закона поради бездействие на взискателя и задълженията по тях да са се погасили по давност. За да Ви дадем конкретно становище обаче, е необходимо да проучим изпълнителните дела.