Некоректен платец на дълг

01.05.2017

Вашият въпрос:

Баща с две деца от първи брак , и две от втори брак. Малкия син от втория брак - разведен с малко дете ,родено в брака , взема заем срещу имот от частен лихвар-заложна къща. Не захранва дълга си , не се явява на делото и то е спечелено служебно от лихваря. Синът се скрива в чужбина. Баща му получава писмо да освободи къщата в полза на лихваря, но сумата от дома е недостатъчна. ..станала е над 130 000 лв. с лихвите. Въпроса ми е - кой ще плаща дълга към лихваря? И по-специално - децата от първия брак биха ли могли да бъдат потърсени за уреждане на този дълг ,при положение , че дори не познават този си полубрат? Ако отговорът е "да" , то тогава има ли възможност да се избегнат тези неприятности и каква е тя? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

От това, което сте написали, не става ясно дали длъжникът е починал, съответно кои са негови наследници.

В общия случай кредиторът би имал възможност да търси сумите и от другите деца, само ако те са страни по договора за заем (кредитополучатели или поръчители).

В противен случай може да иска изпълнение само от своя длъжник. От значение е също кой е бил собственик на къщата, от чиято продан взискателят се е удовлетворил, с оглед евентуалната възможност да се защитите.