труден казус - длъжникът наследник ли е?

06.04.2017

Вашият въпрос:

Баба ми е починала 01.10.1988 г. Наследството е открито - леля ми Мария и майка ми Райна са наследници на имота, но Райна не живее в него и няма никакъв документ за жилището. Топлофикация осъжда Райна като длъжник за N сума. Въпросът ми е: Райна наследник ли е на 1/2 от имота и може ли да влезе във владение?

Нашият отговор:

Принципният отговор е да, майка Ви следва да е наследник и да може да ползва имота. Предвид обаче че не е живяла в него има възможност владението на леля Ви да е изключило нейното - това е конкретика и може да се прецени само според обстоятелствата по случая. Ако желаете ще проучим казуса и ще Ви дадем конкретно становище, предвид че владелческите отношения са винаги фактически и не може да се изброят всички възможни хипотези.