Задължение към гаранционен фонд

08.07.2015

Вашият въпрос:

Моят въпрос е колко е давноста за задължение към Гаранционен фонд ,които са изплатили кравнина за която бях осъден.

Нашият отговор:

Погасителната давност за подобно вземане е 5 годишна. Трябва да знаете, че давностният срок може да бъде прекъсван и тогава той започва да тече отначало.