Разпореждане за връщане на обезщетение за безработица при фиктивен трудов договор - как да се защитите?

06.12.2022

Зачестяват случаите, при които към нас се обръщат работници или служители, които са получили обезщетение за безработица, но това обезщетение се иска обратно от НОИ. Обикновено години след като са приключили отношенията си с един работодател и са получили обезщетение за безработица, неочаквано работниците или служителите получават разпореждане от НОИ да възстановят получената от тях сума. Като основание за издаване на тези разпореждания НОИ посочва, че трудовият договор, сключен между работника и служитела и работодателя, е фиктивен.

Тук въпросът който се поставя е може ли НОИ да поиска да възстановят полученото от тях обезщетение за безработица?

От къде идва проблемът - Когато дружествата работодатели не плащат осигуровки или не подават отчети за дейността си в Търговския регистър, от НОИ извършват проверки за дейността на тези дружества. В хода на тези проверки, често НОИ издава разпореждания, с които приема на практика, че трудовите договори, сключени между тези дружества и служителите им, са недействителни, т.е. не зачитат придобития от служителите осигурителен стаж при тези дружества.

Така на практика, работниците и служителите се оказват в ситуация, в която понякога много години след като са приключили отношенията си с един работодател, от тях се иска да възстановят получени от НОИ суми за безработица въз основа на разпореждане.

Тези разпореждания обаче подлежат на отмяна, тъй като НОИ не разполага с компетентност да приема, че трудовият договор не е съществувал, респ. на това основание да издава разпореждания за възстановяване на получените от служителя суми.

Как да защитите правата си?

Ако получите от НОИ разпореждания за отмяна на разпореждането за отпускане на обезщетение за безработица и за възстановяване на получените от Вас суми, следва да се обърнете към специалист и своевременно да предприемете действия за обжалване на разпорежданията, ако е налице основание за това. В подобни производства може да се докаже, че действително сте работили и съответно, че въпросната сума не подлежи на възстановяване.

 

Статията е изготвена от

адвокат Елена Терзиева и адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.