Дължи ли се лихва по договор за потребителски кредит с БНП Париба Пърсънъл Файненс?

29.06.2023

Ако имате сключен договор за потребителски кредит с БНП Париба Пърсънъл Файненс, има възможност да не дължите лихва по него.

С решение от 29.05.2023г., Върховният касационен съд (можете да се запознаете с решението тук) призна, че определен договор за кредит с БНП Париба е недействителен. 

Идеята зад решението е, че липсата на яснота как се формират компонентите на годишния процент на разходите, нарушава Закона за потребителския кредит. В конкретния случай, разгледан от ВКС, била е уговорена възнаградителна лихва от 36.79% годишно, а е определен ГПР от 46.29%, като не е ясно защо има разлика между двете, тъй като други разходи по кредита не са посочени. Съдът е приел, че договорът не отговаря на изискването на чл.11, ал.1, т.10 ЗПК, тъй като липсва конкретизация за годишния процент на разходите/ГПР/, посочен във фиксиран размер – 46.29%, а именно за начина на формирането и компонентите му.

В тази хипотеза, дължи се обратно само чистата стойност на полученото като кредит, заедно евентуално с лихва за забава. Не се дължи възнаградителна лихва, както и други разходи, свързани с кредита - като например застраховки.

При това положение, потребителите, които имат сключен договор за кредит с БНП Париба Пърсънъл Файненс, следва да проверят дали и в техните договори липсват такива реквизити, тъй като повечето договори са със сходни клаузи и е възможно да не дължат сумите, които банката претендира от тях.

Възможни са няколко хипотези: 

1. Възможно е да дължите значително по-малко - ако сте плащали дълго време лихва, тя следва да се приспадне от стойността на оставащата главница и да се намали задължението.

2. Следващата възможност е да не дължите повече нищо - ако заплащаните недължими лихви и разходи, заедно със заплащаната главница надвишават стойността на общо получения кредит, то задължението Ви е погасено.

3. Не на последно място - възможно е да имате да получавате обратно пари от банката, особено ако сте към края на погасителния си план и редовно сте погасявали задълженията си. 

Повече можете да научите от статията ни Ако имате потребителски кредит - може да не дължите нищо

Водещ адвокат в кантората ни по делата срещу банки или кредитни институции е адвокат Боян Лимебров.