За нас

Ние сме семейна адвокатска кантора, която държи изключително много на качеството на нашата работа. В кантората ни работят три поколения юристи. Така съчетаваме по-най добрия начин знанията с натрупания професионален опит в областта на правото. В екипа ни се свключват и знаещи и можещи млади юристи, с които продължаваме дългогодишната традиция в защита на правата и интересите на нашите клиенти.
book

адвокати

Адвокат проф. д-р Кругер Милованов
Адвокат проф. д-р Кругер Милованов
Професор по трудово право и обществено осигуряване. Дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Докторска дисертация на тема: “Дисциплинарно уволнение”. Автор на над 120 научни и популярни книги и статии в областта на трудовото право: “Трудов договор-сключване, изменение, прекратяване”, “Трудовата дисциплина като задължение по трудовото правоотношение”, “Дисциплинарно уволнение”, “Трудово правоотношение въз основа на избор”, “Преместване на работниците и служителите на друга работа” и др. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1992 г.
Адвокат Валентина Милованова
Адвокат Валентина Милованова
Завършила е философия, със специализация психология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1976 г. и право в Софийски университет “Св. Климент Охридски през 1999 г. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2001 г. Занимава се предимно в сферата на гражданските правоотношения и по-специално в областта на семейното и наследственото право, вещното право, трудово и осигурително право.
Адвокат Георги Вълев
Адвокат Георги Вълев
Завършил Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2010 г. Занимава се предимно в сферата на гражданските правоотношения и по-специално в трудовото, облигационното, търговското и застрахователното право. Опит при водене на преговори с банки и банкови институции и извънсъдебно уреждане на спорове, както и в изготвянето на различни граждански и търговски договори и споразумения по спорни вземания. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2014 г.
Адвокат Боян Лимберов
Адвокат Боян Лимберов
Завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 2015г. Занимава се с предимно в сферата на гражданското, търговското право и изпълнителния процес. Има опит в потребителските спорове срещу банки и застрахователи. Присъединява се към екипа на кантората в началото на 2012г. Работи като адвокат в Софийски адвокатска колегия от 2017г. Владее английски и немски език.
Елена Терзиева
Адвокат Елена Терзиева
Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2017 г. Занимава се предимно със сферата на вещното, данъчното и административното право и изпълнителния процес. Присъединява се към екипа ни през 2014 г. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2018 г. Владее английски език.

сътрудници

Диляна Георгиева
Диляна Георгиева
Учи “Право” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” 2015/2020г. Тя отговаря за подготовката на документи и движението на делата в кантората ни, получаването и изпращането на кореспонденция. Присъединява се към екипа ни през 2018г. Проявява интерес към гражданското и облигационното право.
Хриси
Христина Христова
Учи “Право” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” 2014/2019г. Тя отговаря за подготовката на документи и движението на делата в кантората ни, получаването и изпращането на кореспонденция. Присъединява се към екипа ни през 2018г. Проявява интерес към гражданското и търговското право.
Аня
Аня Ангелова
Учи “Право” в Университет за начионално и световно стопанство 2015/2020г. Тя отговаря за подготовката на документи и движението на делата в кантората ни, получаването и изпращането на кореспонденция. Присъединява се към екипа ни през 2018г. Проявява интерес към административното и трудовото право.