Въпроси и отговори

Теленор

Вашият въпрос:

През м 12.2018г получих известие от частен съдебен изпълнител за запор на заплата при работодателя.Задължението е към Теленор което спрях да плащам заради дефектен нов телефон. Всичките ми опити да се разбера с оператора -жалби и искане за среща бяха без резултат.Съда е взел решение без изобщо да знае за какво става въпрос.Не са ме намерили на адреса като съм обявила друг адрес който стои на фактурите на оператора.Така за дефектната стока оператора не пое отговорност.Искам да съдя Теленор.

Нашият отговор:

Към настоящия момент единствената възможност, с която разполагате, е да искате отмяна на влязло в сила съдебно решение по чл.303 от ГПК, поради обстоятелството, че е нарушено правото Ви на участие в процеса. Преценката дали правото Ви на участие в делото е нарушено, се прави на база събраните доказателства. Следва да знаете, че можете да подадете такава молба в 3-месечен от срок от узнаване на решението. Като тежестта на доказване на момента на узнаването на решението е Ваша. Ако този срок е изтекъл или възможността за участието Ви в процеса не е нарушено, към настоящия момент не разполагате с възможност да съдите Теленор, респ. да оспорите задължението.