Въпроси и отговори

Искане към банка за одобряване на кредит от типа овърдрафт

Вашият въпрос:

Здравейте ,
Подали сме искане към банка за одобряване на овърдрафт. Ние сме фирма ООД.
От банката искат всички съдружници в ООД-то да попълнят и документи за съкредитоискатели
като физически лица. Моля да ми отговорите каква е отговорността на съкредитоискателите - до заплатата
във фирмата или с цялото си имущество като физическо лице
Благодаря ви предварително

Нашият отговор:

Ако съдружниците биват посочени като съкредитополучатели и подпишат договора за ркедит в качеството си ан физически лица, респ. получат част от сумите по договора за кредит, длъжници по кредита ще е както ООД, така и съдружниците, като физически лица. При това положение същите ще отговаря за задължението на ООД до размера на вноската Ви в дружеството, а за задълженията, поети като физически лица - с цялото си имущество.