Търговско право

22.07.2020
 1. комплексно сътрудничество по проектите на нашите клиенти
  1. срещи с контрагенти и партньори
  2. подготовка на всички необходими договори
  3. анализ на рисковете от юридическа гледна точка
  4. съдействие при получаване на необходими разрешения 
  5. съгласуване на проекта със законодателство на ЕС
  6. приемане на извършената работа
 2. преговори и извънсъдебно уреждане по спорни претенции
 3. защита по търговски спорове пред съд и арбитраж
 4. събиране на вземания и обезпечаване интереса на търговеца
 5. подготовка на документация оп GDPR и ЗМИП