Данъчно право

22.07.2020
  • представителство и защита пред данъчните органи в производства по издаване на ревизионни актове
  • защита срещу издадени ревизионни актове и актове за установяване на данъчни задължения