Какво мога да направя, ако съседът ми твърди, че е собственик на част от имота ми по регулация?

21.07.2023

Какво мога да направя, ако съседът ми твърди, че е собственик на част от имота ми по регулация?

 

Действащите преди ЗУТ устройствени закони са предвиждали, че регулационните планове са имали пряко отчуждително действие.

 

Тъй като много от имотите са били маломерни, е било практика части от съседните им имоти да се придават към тях, за да  се увеличи площта им и да бъдат годни за строителство.

 

При това придаване обаче най-често се е предвиждало уреждане на регулационни сметки.

 

Много често обаче регулационните сметки не са били уреждани и днес възниква спор за това чия собственост е спорната част от имота.

 

Какво предвижда законът?

 

Когато плащане не е извършено, респ. регулационните сметки не са уредени, и придадената част от имота  не е била заета чрез доброволна отстъпване (т.е. Вие или Вашия наследодател, например, да сте дали съгласието си), нито е издаден констативен нотариален акт, тогава отчуждителното действие на плана се е прекратило и спорната част се връща в собственост на лицето, от чийто имот е отнета.

 

Какво можете да направите, за да защитите правото си на собственост?

 

Много често в такива случаи съседът иска от Вас да му подпишете декларация, че му отстъпвате правото на собственост върху спорната част, или пък да му я дарите.

 

Нашият съвет е да не прибързвате с извършването на такива действия и да потърсите съдействието на специалист по въпроса, тъй като много често в такива случаи законът е на Ваша страна.

 

В случай че се окаже, че отчуждителното действие на плана е отпаднало, Вие разполагате с възможност да предявите иск в съда, с който да установите, че Вие сте собственик на спорната част на имота, а не съседът Ви.

С какво можем да сме Ви полезни?

 

Ако имате нужда от защита по вещни казуси, нашият екип е специализиран в представителство по подобни казуси и ще Ви съдейства.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатско дружество "Милованови"

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.