отнет незаконен имот

23.09.2023

Вашият въпрос:

С Решение на ПЗК"Овча купел " за 0.560 м2 да бъде нанесн върху съществуваш имот Можели с това решение на ПЗК"Овча купел " № от 21-06 -1999 год .за 0.560 м2 с пл.№ да бъде нанесен този имот в съществуващ имот с пл.№ от к.л / нанесн на 11-11-1998 год .и записан в раз.лист в същата година и презаверяван скицата до 2008 год .Имота е закупен на . с нот .Имота не влизал в блока на ТКЗС имам служебна бележка от Уполнмощените лица по пар.29.т1 от ПЗР на ЗСПЗЗ че имота не влизал в блока на ТКЗС и няма Акт за държавна собственост от район "Овча купел"отдел "ДИ и ОС ДИІ .И в направеният кадастър за тази местност в 1977 год е нанесн .Имота и сега се ползва от мен ,без да бъда обезпокояван от ""новият собственик " Как мога да си възстановя имота .

Нашият отговор:

Най-добрият начин да защитите интересите си е да предявите иск за собственост срещу "новия собственик", като поискате от съда да бъде признато за установено, че именно Вие сте собственик на имота. Съветваме Ви да действате своевременно, за да защитите интересите си, тъй като много често т.нар. "Нови собственици" бездействат определен период от време (най-често 10 години), след което започват да предприемат интензивни мерки по застрояване на имота и тогава действителният собственик бива притеснен от времето, с което разполага, за да организра защитата си, като процесът се усложнява допълнително, предвид необходимостта от искане от съда да бъде спрени действията на "новия собственик". Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!