Трудово право

20.09.2023

Вашият въпрос:

Здравейте ,въпросът ми е ,,преди 11 години бях уволнена от едно държавно предприятие поради нарушение,сега кандидатсвам за държавна работа ,но в съвсем друга сфера,има ли пречи да започна заради уволнението ми, благодаря?

Нашият отговор:

Законът не предвижда ограничения в този смисъл, така че няма пречка да бъдете назначена.