Покупка на имат с възбрана

18.08.2023

Вашият въпрос:

Възможно ли е да закупя имот, на който е наложена възбрана, ако заплатя задължението и същото да бъде приспаднато от цената на сделката?

Нашият отговор:

Това е възможно, но е добре да се запознаем с изпълнителните дело, за да гарантираме че няма други претенции и/или други взискатели. Принципно описаният от Вас сценарии е допустим и често срещан. Можете да се свържете с нас на телефоните на кантората за съдействие.