Запис на заповед

24.01.2022

Вашият въпрос:

Здравейте, на 22.04.2019 година бившият ми приятел ми подписа запис на заповед за 6000 лв. От тогава нищо не е върнал. На документа е написана дата на падеж 22.04.2022 година с цифри. Датата с думи е сгрешена и е изписана двадесет и втори април две хиляди и тринадесета година. Това ще направи ли документа невалиден, при условие, че сгрешената дата е преди датата на издаване?

Нашият отговор:

Записът на заповед е строго формална сделка. Записът на заповед, който сте ни изпратила е нищожен, тъй като има 2 определени падежа и освне това единият от падежите има разминаване между изписването на датата с думи и цифри. Може да се мисли за това да се претендира сумата по него, като същият да се ползва като разписка. Ако желаете можем да проведем среща, на която да обсъдим какви са възможнстите Ви за защита и евентуалните рискове от едно такова съдебно производство.