делба на апартамент

08.01.2022

Вашият въпрос:

Съпругът ми почина.Има две деца от първият си брак а от общият ни брак имаме едно дете.Моите близки ми дариха жилище което продадохме поради липса на средства тъй като съпругът ми се разболя.На местото на дарения апартамент си купихме по-малко жилище за да ни останат пари . Сега децата му имат претенции към единственото жилище в което той не е вложил нищо.Моля за съвет.

Нашият отговор:

Семейният кодекс предвижда, че всички вещни права, придобити върху недвижими имоти по време на брака, стават съпружеска имуществена общност, поради наличието на т.нар. "съвместен принос" на съпрузите. Изключение е уредено тогава, когато е налице трансформация на лично имущество - т.е. в резултат от продажба на имущество, лична собственост на един от съпрузите, е закупено друго жилище по време на брака. В този случай имотът не става съпружеска имуществена общност, а лична собственост на съпруга, притежавал средствата. За да се установи обаче това обстоятелство, е необходимо да се оборои презумпцията за съвместен принос и да се установи трансформацията на лични средства по съдебен ред. Това е Вашият способ за защита, тъй като, ако се установи, че имотът е придобит изцяло със средства, получени от продажбата на имот - Ваша еднолична собственост, децата на съпруга Ви няма да могат да имат претенции към същия.

За да Ви дадем становище дали във Вашия случай бихме могли успешно да проведем такова производство, е необходимо да се запознаем с конкретните факти и с документите, с които разполагате.

Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!