Еос матрикс

06.09.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, Какво се случва със задължение на починало лице предадено към еос матрикс

Нашият отговор:

Паричните задължения не се погасяват със смъртта на лицето и продължават да съществуват за наследниците му.