Починал брат

26.08.2021

Вашият въпрос:

Имам ли дял от починалия ми брат и колко дял имам?

Нашият отговор:

Зависи от това, кои наследници е оставил починалия, оставил ли е съпруг и има ли деца.