Наследство

20.07.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, моля да ми дадете съвет по следния казус. Имах сестра, която почина преди 4 години. Майка ми почина преди 2 месеца. Сега наследници на майка ми само аз и племенника ми ли сме или и неговия баща \съпруга на сестра ми\

Нашият отговор:

Сестра Ви е наследена от родителите си, в случая майката. Ако сестра Ви е имала съпруг, според това колко време са били женени този съпруг ще получи 1/2 или 2/3 от наследството, тъй като той наследява с възходящ - родител. Наследството на майка Ви обаче преминава само спрямо Вас и починалата Ви сестра, която на основание чл.10 от Закона за наследството е заместена от своите деца. Нейният съпруг няма визираното в чл.10 ЗН право на заместване, тъй като не е наследник по права линия.