онаследяват ли се дълговете на свекървата от мен и дъщеря ми при положение че съпруга ми почина скоро

16.07.2021

Вашият въпрос:

Онаследяват ли се кредити към банката на свекърва ми от мен и дъщеря ми, при положение че съпруга ми почина. Майка му-свекървата има кредит който не изплаща в момента. Какво би станало ако тя почине?

Нашият отговор:

В случай на смърт, наследяват се както активите /имоти, права/, така и пасивите /задълженията на починалия/. Затова, в случай на смърт, добре е да се оцени какво оставя наследодателя, за да могат наследниците да вземат обосновано решение, дали да приемат наследството или да се откажат от него /или пък евентуално да го приемат под опис/. Ако наследодателят остава повече задължения, отколкото имущество, то вероятно един отказ от наследство е обоснован. Често обаче в наследството се включват и имоти, поради което и понякога е добре да се направи такава преценка и евентуално да се приеме наследството под опис. Добре е това да се случи възможно най-скоро след смъртта, тъй като има възможност наследниците да приемат наследството "по подразбиране" - ако извършват действия, които предполагат, че те считат оставеното им от наследодателя за свое.