Наследяване на кредит

28.05.2021

Вашият въпрос:

Здравейте. Майка ми е теглила кредит от банка ДСК през 2015г. в размер на 6100 лв. През 2019г. тя почина. В телефонни разговори и при лична среща със служител на банката, бях уведомена, че като наследник и по закон приемам и съответното задължение. Поради пандемията и ред други причини нещата се проточиха във времето. През месец юли 2020г., получих писмо, АДРЕСИРАНО до починалата ми майка (въпреки, че на банката, този факт ѝ е известен), че ДСК е възложила на ОТП Факторинг България събирането на вземанията по кредита. От банката твърдят, че задълженията са в размер на около 3 400 лв, а ОТП ФБ, че задълженията са 421 лв. Кредитът не е обезпечен със застраховка, не съм уведомявана официално от ДСК че са прехвърлили задълженията на трета страна. ОТП адресира исканията си до починалата ми майка, а от ДСК звънят на мен да отида за да договорим условията при които ще плащам задълженията на майка ми. Договорът не е обезпечен със застраховка. Въпросът ми е, след като ДСК е възложило събирането на ОТП Факторинг България с договор от 30.06.2020г., има ли право да продължава да изисква от мен поемане на задължението. И как да разбера защо има такова разминаване в сумите, които посочват двете дружества, визирайки един и същи кредит.

Нашият отговор:

Считаме, че най-добрият вариант е да се обърнете писмено до Банка ДСК и да посатвите въпроса. След като вземането е възложено за събиране, това значи, че титуляр на вземането все още е Банка ДСК и съотвено, за да се приеме, че дългът е погасен, следва това да се удостовери от кредитора.