Как се подписва запис на заповед

29.07.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, запис на заповед трябва ли нотариално да се завери, нужни ли са свидетели? Достатъчно ли е да се подпише пред адвокат?

Нашият отговор:

Записът на заповед не е документ, който следва да се заверява нотариално. Необходимата форма е писмена. Няма нужда от свидетели или пък да бъде подписан пред адвокат. Ако има обаче нотариална заверка, то по-тежката форма (нотариалната заверка) не е порок и не влияе на валидността му.