Наследство на дълг

18.12.2019

Вашият въпрос:

Здравейте, Получих покана за доброволно изпълнение в 14 дневен срок. Който е много кратък поради много почивни дни и поради това, че наследодателя е в друг град. От ЧСИ ми казаха да напиша уведомително писмо за това какво съм предприела и че срока ще ми е много малък. Въпросът ми е, ще уважат ли това писмо след като срока е 14 дни. Или това е заблуда. Ако всички се откажем по първа линия ще търсят ли тези по втора линия. Сумата е до 2000 лв. Какво да направя според вас. Предприела съм да набавя всички документи за издаване на удостоверението за отказ от наследство.

Нашият отговор:

От казаното от Вас разбираме, че лицето, което сте наследили няма имущество, а само задължения. При това положение може да направите отказ от наследство, след което съдебният изпълнител няма да може да предприеме нищо срещу Вас. Ако желаете да уточним процедурата по отказ от наследство, сме на разположение. Добре е да заявите на съдебния изпълнител, че не желаете да приемете наследството и сте задействали порцедура за отказ от наследство.