конституиране като наследник от ЧСИ заради кредит и без да е получено уведомление за това

19.11.2018

Вашият въпрос:

Получих съобщение от ЧСИ, че съм конституиран като наследник и трябва да платя дълговете на племеника ми. Той има брат, баща и майка, които тайно от мен са се отказали от наследство. Аз съм получил само едно съобщение за дело в съда, от което не ставаше ясно за какво става дума. мога ли да се откажа от наследство и как.

Нашият отговор:

При положение, че наследниците от предните редове са извършили отказ от наследство, Вие сте призована към наследяване. За да бъде действителен отказът от наследството, е необходимо преди това да не сте приели същото - например, да сте се възползвали от права, които са били част от наследството (имот, суми по банкови сметки). В случай че не сте извършвали такива действия, можете да се откажете от наследството със заявление до районния съд по постоянния адрес на наследодателя към мометна на смъртта му. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!