наследници от 4-ти ред

19.03.2018

Вашият въпрос:

Въпросът ми е, дали само ЖИВИТЕ първи братовчеди наследяват? В конкретния случай починалия има за наследници само първи братовчеди, но някои от тях са починали. При починал първи братовчед, неговите наследници наследяват ли? Благодаря за отговора предварително!

Нашият отговор:

В случая от значение е в каква поредност са починали лицата. Ако смъртта на първия братовчед е настъпила преди смъртта на наследодателя, тогава сме в хипотезата на право на заместване и неговите наследници няма да го заместят и  няма да бъдат призовани към наследяване. Във Вашия случай наследници ще са останалите първи братовчеди.