Изрично приемане на наследство

03.03.2018

Вашият въпрос:

Здравейте, Радвам се, че се свързвам с адвокатска кантора Милованови относно запитване свързано с наследственото право. Тъй като прочетох доста интерестна законова информация, все още има някой неща, които бих желала да бъдат оточнени и потвърдени от екстерти в тази област, а именно от Вас. Преди точно 5 месеца, загубих баща си. Шест дни по-късно, извадих удостоверение за наследници и препис-извлечение от акт за смърт. Закрих банкови сметки, прехвърлих ЧЕЗ партиди, все още заплащам финансов дълг който наследявам. Но, тук идва и триковата част. Все още не съм декларирала наследствените имоти (знам че срокът е 6 месеца), но ще го направя в рамките на законния срок. Това действие само по себе си, брой ли се за прием на наследство? Разговарях с един адвокат, който ми каза, че в районния съд приемали заявления за прием на наследство само по опис. Разрових се из сайта на Софийски Районен Съд, също в няколко правни портала, и се оказва, че адвокатът ме е излагал. Изчричното приемане, както и приемът по опис (но в срок от 3 месеца) и отказът от наследство, всички стават със заявления в районния съд към районния съдия. Защо адвокатът ми, ще твърди, че действията който съм предприела до момента се броят за приемане на наследство по мълчалив начин? Аз лично, не мисля че са. Желая, като човек спазващ законите на държавата и боравещ с доказателствени документи, да приема наследството в цялото и съвкупност (активи и пасиви) чрез заявление до районния съд от което действие да получа удостоврение за приемане на наследството. Моят въпрос е, нали няма да има проблем да примема наследството изрично и изцяло чрез нотариално завереното заявление?

Нашият отговор:

Наследството може да бъде прието изрично или конклудентно, т.е. с действия, които предполагат намерението на наследника да приеме наследството. Съдилищата приемат, че преценката за всеки отделен казус е конкретна и следва да се вземат предвид всички обстоятелства, за да се направи преценка за обстоятелството дали сте приели наследството мълчаливо. Закриването на сметката на баща Ви не може да се счете като действие по мълчаливо приемане на наследството, но ако сте изтеглили пари от сметката, това в теорията се приема като действие по приемане. Изплащането на дълга се тълкува противоречиво в практиката, тъй като, за да се прецени дали става въпрос за мълчаливо приемане, е необходимо да се изследват всички обстоятелства. Подаването на декларация до общината не се тълкува като действие по приемане на наследството. Това становище се застъпва, тъй като, ако не подадете декларация в 6-месечен срок, за Вас е предвидена глоба, т.е. това е едно задължение за наследника, което не може да се тълкуват като действие по недвусмислено приемане на наследството. Действието на приемането на наследството чрез мълчаливи действия съвпада с това на изричното приемане чрез заявление до районния съд, поради което считам, че няма да бъде проблем да извършите изрично приемане чрез заявление с нотариално заверен подпис до съответния районен съд.