Изп..лист на починал длъжник

08.01.2018

Вашият въпрос:

През 2014 дядо на женами баща има изп.лист за 312лв.с главница 52.40 който не е плащал.Май 2017 получава лист за доброволно плащане от съдия изпълнител.Юни и юли и август баба внася по 50лв.но на 21 септември той почива и не внася пари.Октоври говори с съдия изпълнитля,че дядо е починал и затова не внесла пари и,че изпаднала в затруднение временно.Ноември получава друг лист за доброволно плащане на нейно име като пряк наследник за 477лв с главница 104.20Лв от 2014г.Женами и сестра и също получават изп.. Лист всяка трябва да плати по 470.20лв.с главница 104.20лв. Въпросът ми е . Законно ли е главницата в един изп..лист да се плаща в троен размер. Извинявам се ,че ви представям с моя въпрос. С уважение.Йордан Станоев

Нашият отговор:

Задълженията на наследодателя се разделят поравно между наследниците му. Във Вашия случай сумата от 312 лв. е разделена на три - по 104.20 лв. от всеки длъжник, заедно с акцесорните задъления към нея - законна лихва върху сумата от 104 лв. и разноски, както и разноски по изпълнението. Наследниците отговарят разделно за задълженията на своя наследодател и именно за това ЧСИ претендира по 1/3 от задължението от всеки наследник