Застррахователно право

03.07.2017

Вашият въпрос:

През2001 г. Отглеждах 120 дк. Картофи!Застраховани в зк Армеец!Максимална застраховка!Добър стопанин!Градушка!100%щета!2години ходене по мъките-министерство на финансите,агенция по застрахователен надзор!На 7.01 дойдоха да правят оглед!Пшеницата беше 10см.Вместода получа застраховката си от 60000лв-получих подигравка!Да ти дадем 2000 лв и да приключим!Не ги взех!Но и не получих подкрепа и от държавата!Говорихс адвокат-приятел,който ме попита-ти какво,искаш да съдиш втората държава?

Нашият отговор:

Давността за вземанията за застрахователни обезщетения е 5 години. Във вашия случай същата е изтекла през 2006г. и към настоящия момент вземането Ви не подлежи на принудително изпълнение, поради което искът Ви би бил отхвърлен като неоснователен, в случай че застрахователят направи възражение за изтекла погасителна давност.