Възражение срещу платен дълг

29.09.2015

Вашият въпрос:

Каква е процедурата, когато си изплатил задължението и имаш документ, но въпреки това получиш изпълнителен лист? Току-що ми връчиха такъв от мой бивш работник със задължение да му заплатя 360 лв. като обезщетение за годишен платен отпуск. Аз съм му изплатила 400 лв по банков път, имам документ съответно. Призовкарката ми каза да напиша възражение, но не знам след това какво следва.

Нашият отговор:

Следва да се запознаем с документите, за да можем да Ви дадем отговор. Ако основанието на което Ви се търси въпросната сума съвпада с заплатените от Вас суми следва да се направи възражение/отговор на искова молба. Вероятно не сте получила изпълнителен лист, а заповед за изпълнение на парично задължение. Ако желаете може да се свържете с нас, за да можем да Ви дадем по-подробен отговор, след като се запознаем в детайли с казуса.