Защита срещу трето лице, което претендира да е придобило имота Ви по давност

25.08.2023

Към екипа ни се обърна В.Д., който имаше проблем с един от имотите, които притежаваше - неговият първи братовчед твърдеше, че го е придобил по давност.

Бащата на В.Д. и неговият чичо притежавали имоти в съседство. След смъртта им всеки от имотите бил наследен съответно от В.Д. и от неговия първи братовчед. Тъй като имотът се намирал в различно населено място от това, в което В.Д. живее постоянно, същият го посещавал със семейството си основно през лятото, като обработвал земята и се грижел за мястото.

Един ден В.Д. решил да отиде в съответната общинска служба-земеделие, за да предекларира имота на свое име, и установил, че имотът бил деклариран като собственост на първия му братовчед. Първоначално помислил, че е грешка и се свързал с първия си братовчед, който му заявил, че бил придобил имотът по давност, поради което и декларирал имота като свой.

След като В.Д. се обърна към нас, заведохме дело за установяване, че именно В.Д. е собственик на имота. В хода на производството бяха разпитани свидетели, доведени от първия му братовчед, които заявиха, че имотът бил ползван от него, за да отглежда коне. По делото бяха събрани и доказателства, че първият му братовчед получавал субсидии от Държавен фонд “Земеделие” за съответния имот.

Тъй като обаче в действителност имотът се е ползвал от В.Д. и първият му братовчед никога не е завявал собственически намерения към него, съдът уважи иска и прие, че собственик на имота е В.Д.

С текстът на решението можете да се запознаете тук.

Ако и Вие сте изпратени пред подобен казус и някой твърди, че е придобил имота Ви по давност, Ви съветваме  преди да се предадете и откажете, да се консултирате с адвокат-специалист по вещно право, тъй като в много случаи правото е на Ваша страна и можете да запазите собствеността върху имота си.