Разваляне на договор с Гаранти Коза и връщане на платените суми

20.09.2023

Към кантората ни се обърна Н.Б., който беше сключил предварителен договор за покупка на имот на зелено с “Г.К. България” ЕАД (още известно като Гаранти Коза), намиращ се в гр.София, ж.к. “Младост”. Тъй като към момента, в който Н.Б. се обърна към нас, договорът беше сключен преди повече от 4 години, Н.Б. вече беше платил на Гаранти Коза част от продажната цена на имота, в размер от около 22 хиляди лева. Предвид обстоятелството, че строителството на имота не беше завършено дори на 50% от изкопните работи и Н.Б. вече нямаше интерес от закупуването на имота, ние предприехме действия по разваляне на договора и връщане на заплатените от Н.Б. пари.

След като се ангажирахме с казуса и развалихме договора с Гаранти Коза, запорирахме сметките им, за да сме сигурни, че Н.Б. ще има от къде да си вземе парите, като предявихме и иск за връщането им

След като по делото беше приета експертиза, която установи, че строителството на имота в е много ранен етап, съдът прие, че договорът е развален поради неизпълнение на Гаранти Коза и ги осъди да върнат на Н.Б. заплатената сума, както и законната лихва върху нея, която е 10% на годишна база както и съдебните разноски по делото.

С текстът на решението на Софийски районен съд можете да се запознаете тук, с решението на Софийски градски съд може да се запознете тук.

Така, нашият клиент успя да си върне платените пари, като получи и обезщетение в размер на законната лихва върху тях, а “Г.К. България” ЕАД възстанови напълно направените разноски по делото.

 

Водещ адвокат по предявените искове е адв. Елена Терзиева.