Прилага ли се за държавните служители закрилата за бременни служителки и майки по чл.333 от КТ?

18.08.2023

В закона за държавния служител налице е определен обем закрила за служителки, ползващи отпуск за бременност и раждане. Уредбата се съдържа в чл.107б ЗДСл, като тя обаче покрива малък обем от възможните хипотези, в които държавните служители ползват специална закрила.

Т.Г.-Р. – държавен служител, се обърна към нас за съдействие във връзка с прекратяване на служебното й правоотношение. Клиентката ни към този момент бе майка на дете под 3-годишна възраст и същевременно бременна. Прекратявайки службата й, органът по назначаването не отчете, че по отношение на определена категория държавни служители, закрилата по Кодекса на труда се прилага.

За да се прилага обаче КТ по отношение и на държавните служители, трябва да са налице две предпоставки:

1. Държавният служител трябва да не изпълнява властнически правомощия, иманентни на държавната власт. Ярък пример за това е длъжността на държавния служител да не изпълнява дейности като например издаване на индивидуални административни актове. Идеята зад това изискване е, че държавният служител би вършел същата работа, ако би бил назначен по трудов договор.

2. Държавният служител трябва да попада в една от определените категории по чл.333 КТ – например да е майка на дете до 3-годишна възраст, да е трудоустроен, да страда от определено заболяване като например исхемична болест на сърцето или диабет, да ползва разрешен отпуск и тн.

Ако са налице и двете предпоставки, то тогава чл.333 КТ се прилага и за държавните служители. Разрешението идва от практиката на Съда на Европейския съюз, който не допуска дискриминация на работното място. С други думи – ако един държавен служител, който може да върши същата работа и по трудово правоотношение, то тогава следва да се прилагат и нормите, които се прилагат за другите служители на трудов договор.

Върховният административен съд прие същите разрешения, като с решението му можете да се запознаете тук. Върховните съдии приемат, че ако в случая държавната служителка работеше по трудово правоотношение, то тя би се ползвала от закрилата предвидена в КТ за работник/служител в нейното положение – майка на дете до 3-годишна възраст и бременна. Тъй като същата е държавен служител, принципът на равно третиране изисква тя да се ползва със същата защита, за да е налице равнопоставеност между служителите работещи по трудово и служебно правоотношение.

Така успяхме да защитим интересите на доверителката ни и да я върнем обратно на работа.

В случай, че имате сходен проблем, не се колебайте да се свържете с нас.